MENU

古町周辺の街並み

萬代橋(国道7号線)写真画像
萬代橋(国道7号線)
柾谷小路(国道7号線)写真画像
柾谷小路(国道7号線)
柾谷小路(国道7号線)写真画像
柾谷小路(国道7号線)
柾谷小路(国道7号線)写真画像
柾谷小路(国道7号線)
本町交差点写真画像
本町交差点
柾谷小路(国道7号線)写真画像
柾谷小路(国道7号線)
柾谷小路(国道7号線)写真画像
柾谷小路(国道7号線)
東掘交差点写真画像
東掘交差点
古町交差点写真画像
古町交差点
ネクスト21写真画像
ネクスト21
柾谷小路(国道7号線)写真画像
柾谷小路(国道7号線)
西掘交差点写真画像
西掘交差点
柾谷小路(国道7号線)写真画像
柾谷小路(国道7号線)
西掘交差点写真画像
西掘交差点
ネクスト21写真画像
ネクスト21
ラフォーレ原宿新潟店写真画像
ラフォーレ原宿新潟店
西堀交差点写真画像
西堀交差点
新潟地下街西堀ローサ写真画像
新潟地下街西堀ローサ
大和新潟店写真画像
大和新潟店
西掘交差点写真画像
西掘交差点
三越百貨店新潟店写真画像
三越百貨店新潟店
西掘交差点写真画像
西掘交差点
古町交差点写真画像
古町交差点
古町交差点写真画像
古町交差点
ふるまちモール(古町6番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町6番町商店街)
ふるまちモール(古町6番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町6番町商店街)
ふるまちモール(古町6番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町6番町商店街)
古町通り写真画像
古町通り
ふるまちモール(古町5番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町5番町商店街)
ふるまちモール(古町5番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町5番町商店街)
ふるまちモール(古町5番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町5番町商店街)
ふるまちモール(古町5番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町5番町商店街)
大和新潟店写真画像
大和新潟店
ふるまちモール(古町7番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町7番町商店街)
ふるまちモール(古町7番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町7番町商店街)
ふるまちモール(古町7番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町7番町商店街)
ふるまちモール(古町7番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町7番町商店街)
ふるまちモール(古町8番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町8番町商店街)
ふるまちモール(古町8番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町8番町商店街)
ふるまちモール(古町8番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町8番町商店街)
ふるまちモール(古町9番町商店街)写真画像
ふるまちモール(古町9番町商店街)
古町通り写真画像
古町通り
古町交差点写真画像
古町交差点
東掘交差点写真画像
東掘交差点
東掘通り写真画像
東掘通り
新潟ウィズ写真画像
新潟ウィズ
本町交差点写真画像
本町交差点
新潟市道路元標写真画像
新潟市道路元標
新潟市道路元標写真画像
新潟市道路元標
新潟市道路元標写真画像
新潟市道路元標
ニュー本町(本町6番町商店街)写真画像
ニュー本町(本町6番町商店街)
本町交差点写真画像
本町交差点
ニュー本町(本町6番町商店街)写真画像
ニュー本町(本町6番町商店街)
ニュー本町(本町6番町商店街)写真画像
ニュー本町(本町6番町商店街)
ニュー本町(本町6番町商店街)写真画像
ニュー本町(本町6番町商店街)
ニュー本町(本町6番町商店街)写真画像
ニュー本町(本町6番町商店街)
本町通り写真画像
本町通り
柾谷小路(国道7号線)写真画像
柾谷小路(国道7号線)
イトーヨーカドー丸大新潟店写真画像
イトーヨーカドー丸大新潟店
本町中央市場写真画像
本町中央市場
本町中央市場写真画像
本町中央市場
東掘通り写真画像
東掘通り
新津屋小路写真画像
新津屋小路
東掘通り写真画像
東掘通り
新潟地下街西堀ローサ写真画像
新潟地下街西堀ローサ
新潟地下街西堀ローサ写真画像
新潟地下街西堀ローサ
新潟地下街西堀ローサ写真画像
新潟地下街西堀ローサ
新潟地下街西堀ローサ写真画像
新潟地下街西堀ローサ
新潟地下街西堀ローサ写真画像
新潟地下街西堀ローサ
新潟地下街西堀ローサ写真画像
新潟地下街西堀ローサ
ネクスト21展望ラウンジから新潟市街写真画像
ネクスト21展望ラウンジから新潟市街
古町周辺MAP写真画像
古町周辺MAP

近隣の街並画像